Stabiliteit en blijvend grip op geldzaken.

Beschermingsbewind, mentorschap en curatorschap zijn diensten waar BinnenBeginnen Financiële Hulpverlening VOF al meer dan 12 jaar ervaring in heeft opgebouwd.

Onze financiële hulpverlening  is bedoeld voor cliënten die terugvallen in hun oude patroon, meer aandacht behoeven dan de reguliere financiële hulpverlening kan bieden, huurschuld hebben en/of loonbeslag hebben gekregen, moeite hebben met geld om te gaan, soms onjuiste beslissingen nemen, veranderingen moeilijk vinden, impulsieve aankopen doen, moeite hebben plannen, minder makkelijk in anderen verplaatsen, minder makkelijk met stress kunnen omgaan, moeite hebben met regels, structuren, grenzen, autoriteiten.

Als professionals in de financiële- & zorgsector kunt u beroep doen op onze services voor uw cliënten.

Neem contact op!

Bewindvoering Harderwijk , Bewindvoering voor mensen met een verstandelijke beperking, Curatele verstandelijke beperking, Bewindvoering Harderwijk.