verdegaal-ggIn Geld & gezin legt Verdegaal uit hoe een gezin geldkwesties zelf kan oplossen. Ze laat je eerst de wensen en het financiële karakter van je gezinsleden ontdekken. Daarna volgt voor bijna elk denkbaar geldprobleem een enthousiaste uitleg, een praktisch advies, een winstgevende tip of een creatieve oplossing. Geld is niet moeilijk, integendeel; het is fascinerend én verrassend eenvoudig om gezinsfinanciën zélf beheersbaar te houden.

Vrijwel alle geldzaken waarmee een gezin te maken kan krijgen, komen hier aan de orde. Hierbij zijn zowel beslissingen en beleid met betrekking tot volwassenen als regelingen met de (klein)kinderen aan de orde. Successievelijk worden deze financiele onderwerpen categorisch besproken aan de hand van praktische voorbeelden, hierbij geldende wettelijke bepalingen, overwegingen en vervolgens: praktische adviezen, tips en mogelijke oplossingen. De tekst die op verhalende en duidelijke wijze de lezer zich doet inleven in de situatie, wordt aangevuld door overzichtelijke schema’s met vergelijkingen en bedragen. De informatie is actueel, inzichtelijk en voor iedereen toegankelijk; dit is dan tevens wat het boek beoogt te zijn – en ook geworden is -: een praktische begeleider bij het treffen van dagelijkse financiele regelingen en de planning voor langere termijn (bijvoorbeeld huishoud- en zakgeld, sparen, verzekeren, hypotheken, pensioenen, erven en schenken). Ook wordt ingegaan op de financiele consequenties van bijzondere omstandigheden als echtscheiding, testamenten en samenlevingsvormen. Een overzichtelijke, volledige en vooral ook daadwerkelijk toepasbare en deskundige informatiebron voor talrijke particuliere geldkwesties.

(Biblion recensie, D.M. van Helden-Pol)

Bewindvoering Harderwijk , Bewindvoering voor mensen met een verstandelijke beperking, Curatele verstandelijke beperking, Bewindvoering Harderwijk.