De dienstverlening begint met een KLIK-gesprek en bij voldoende wederzijds vertrouwen gaat dit over in een intakegesprek.

DE INTAKE
In overleg met u, de opdrachtgever, bezoeken we de cliënt op kantoor of thuis voor een intake. Deze zorgt ervoor dat tijdens dit bezoek alle papieren van het inkomen, vaste lasten en eventuele schulden klaar liggen. Naar aanleiding van deze gegevens wordt er samen met uw cliënt een voorlopig financieel plan opgesteld. Tevens worden de formulieren ten behoeve van de aanvraag aan de rechtbank ingevuld en ondertekend. Vervolgens maken we een plan van aanpak, eventueel voorzien van een financieel overzicht en een eventueel schuldenoverzicht. Tot slot wachten we op een uitnodiging van de rechtbank.

TARIEVEN 2024

Bewindvoering 1 persoon €   133,10
Bewindvoering echtpaar/samenwonend €   159,52
Bewindvoering + Mentorschap / Curatele €   239,48
Intakekosten Bewindvoering €   751,41
Intakekosten Bewindvoering + Mentorschap / Curatele € 1351,57

Tarieven per maand als beheersvergoeding incl. BTW

De kosten worden jaarlijks in januari door het Landelijk Overleg Orgaan Kantonrechter (LOK) vastgesteld. Bovenstaande kosten kunnen eventueel worden vergoed door een beroep te doen op de sociale dienst in uw gemeente. Wij zullen altijd hiervoor bijzondere bijstand aanvragen, maar kunnen nooit garanderen dat dit wordt toegekend.