(BESCHERMINGS-) BEWINDVOERING, MENTORSCHAP & CURATORSCHAP
Binnen Beginnen houdt zich bezig met het behartigen van de financiële belangen van mensen die door omstandigheden hun geldzaken op enig moment in hun leven zelf niet meer kunnen regelen. Hierbij is het het belangrijk dat er rust en stabiliteit in het leven van deze mensen gaat ontstaan zodat ze op andere leefgebieden meer kunnen gaan genieten.

STANDAARD DIENSTEN
– Betalen van de vaste lasten zoals huur, gas, electra, water, ziektekosten, aflossing schulden etc.
– Afspraken maken over leefgeld.
– Afspraken over andere geldzaken zoals sparen, reserveren etc.

Nadat de rechtbank de beschikking heeft afgegeven is het de bedoeling dat wij u huidige rekening gaan gebruiken of een nieuwe rekening gaan openen, waarop de betalingen gaan plaatsvinden. Daarnaast openen wij een leefgeldrekening waarop wij het afgesproken leefgeld overmaken. Deze rekening beheert u zelf.

OVERIGE DIENSTEN
– Het samen (eventueel met begeleiding) in kaart brengen van uw geldzaken (budgetplan)
– Begeleiden bij het aanvragen van kinderopvang-, zorg- & huurtoeslag.
– Betalingsafspraken maken met schuldeisers.
– Schuldhulpverlening starten
– Aanvragen van bijzondere bijstand, kwijtscheldingen, kortingen, etc.
– Belastingaanvraag
– Cliënten stimuleren bij gedragsveranderingen om de zelfredzaamheid te verhogen.

Bewindvoering Harderwijk , Bewindvoering voor mensen met een verstandelijke beperking, Curatele verstandelijke beperking, Bewindvoering Harderwijk.